Posted on 20-07-2020

Weber Vietnam

Giải pháp Keo Dán Gạch ốp lát nền Weber hiện đại

Keo dán gạch lát nền Weber rất phổ biến trên Thế giới. Ở Pháp, 90% công trình sử dụng keo ốp lát; Cụ thể: ở Brazil là 80%; ở Singapore hầu như 100% với sự chỉ định trực tiếp từ Chính Phủ. Còn ở nước láng giềng Thái Lan là gần 50%… Tuy nhiên, ở Việt Nam thì việc sử dụng keo lát gạch tường và nền vẫn còn mới và đa số gạch vẫn được ốp lát bằng hồ dầu.
Get quote
Message sent. We'll get back to you soon.